Länkar

Länkar till dokument och information

SHMS verksamhetsplan och ekonomiska plan för 2017-18

Stadgar

Bankuppgifter mm

Revisionsberättelse 2015

Revisionsberättelse 2017

Styrelsemöte 2017-05-16

Årsmöte 2015

Årsmöte 2016

Årsmöte 2017

Årsmöte 2019