Styrelsen

Styrelsen 2018

Ordförande: Anders Kjellberg, Stockholm

Viceordförande: Stina Gabrielsson, Göteborg

Kassör: Anna Jonasdottir Njåstad, Karlskrona

Sekreterare: Madlene Lundström, Försvarsmakten DNC, Karlskrona

Ledamot: Carina Johansson, Helsingborg

Övrig ledamot: Rune Skjåstad

Valberedning:

Nicklas Oscarsson

Ole Hyldegaard

Suppleant Bernd Mueller

Revisor:

Lars Spetz

Peter Kronlund

Suppleant Maria Wikblad