Tack för oss Göteborg

Tusen tack Göteborg för ett mycket trevligt årsmöte.

Protokollet från årsmötet kommer under dagen att läggas in på hemsidan.
Nästa årsmöte planeras i Köpenhamn våren 2025

Anna Dora