Styrelsen

Styrelsen 2018

Ordförande: Anders Kjellberg, Stockholm

Viceordförande: Stina Gabrielsson, Göteborg

Kassör: Anna Jonasdottir Njåstad, Karlskrona

Sekreterare: Madlene Lundström, Försvarsmakten DNC, Karlskrona

Ledamot: Carina Johansson, Helsingborg

Övrig ledamot: Rune Skjåstad

Valberedning:

Nicklas Oscarsson

Ole Hyldegaard

Suppleant Bernd Mueller

Revisor:

Lars Spetz

Peter Kronlund

Suppleant Maria Wikblad

 

 

Styrelsen 2022

Ordförande: Stina Gabrielsson, Göteborg

Vice ordförande: Bernd Müller, Bergen

Sekreterare: Madlene Lundström, Försvarsmakten

Kassör: Anna Dora Jonasdottir Njåstad, Karlskrona

Ledamot: Jesper Johnson, Helsingborg

Övrig ledamot: Ole Hyldegaard, Köpenhamn

Övrig ledamot: Anders Kjellberg, Stockholm

Valberedning

Johan Douglas, Karlskrona

Guro Vaagbö, Bergen

Suppleant Joakim Trogen, Göteborg

Revisorer

Nicklas Oscarsson, Göteborg

Ylva Karlsson, Karlskrona

Suppleant Anders Rosén, Göteborg