Om SHMS

SHMS är en förening för läkare, sjuksköterskor, tekniker, fysiologer med flera som arbetar inom hyperbarmedicin eller angränsande område.

SHMS målsättning är att arbeta för god kvalitet i svensk hyperbarmedicinsk och dykerimedicinsk verksamhet samt att främja medlemmarna utbildningsmässiga och vetenskapliga intressen. Till medlem i SHMS kan efter ansökan antas läkare och sjuksköterska (legitimerad eller under utbildning) samt tekniker, fysiolog m. fl. verksam inom hyperbarmedicin eller närstående område. Vi arrangerar ett årligt vetenskapligt möte, vanligtvis på våren. SHMS skall också vara berett att avge utlåtande i, eller handlägga, ärenden som hänskjutits från Läkarsällskapet, samt att vara rådgivare åt myndigheter och allmänhet i hyperbarmedicinska ärenden.