Medlemmar

Medlemmar 2018

 

Madeleine Nestorsson IVA 343 Östra sjukhuset
Gunilla Forsberg IVA/ 343 Östra sjukhuset
Christian Fabricius Tryckammaren SU/Ö
Agneta Larsson Karolinska Univ.sjh
Sanna Gosch Tapper IVA Östra Sjukhuset/Göteborg
Carina Johansson HBO-enheten, Helsingborg
Måns Forsberg Helsingborg
Dan Hedberg Östra Sjukhuset
Anders Sellman Inst. f. Kliniska vetenskaper, Lund
Nicklas Oscarsson An/Op/IVA SU/Östra Sjukhuset
Mohammad Yousef Hyperbarmedicin, Karolinska Univ.sjh
Barbro Johansson-Steen Operation SU/Östra
Folke Lind Karolinska Institutet
Carl Johanson Försvarsmakten
Ella Kask Blekinge Läns Landsting Anestesi
Christer Hammarlund Hbg lasarett
Olaf Gräbel SU/Ö
Madlene Lundström IVA karlskrona
Åsa Årman DSBUS Östra Sjukhuset
Johan Wilhelmson Sunderby Sjukhus
Anna Jonasdottir Njåstad Anestesikliniken, Blekingesjukhuset Karlskrona
Annelie Kruthammar Ks HBO
Caroline Lagerman Hyperbarmedicin, Karolinska Univsjh
Anders Kjellberg Hyperbarmedicin/CIVA, Karolinska Solna
Anna-Karin Danielsson IVA 343 Östra Sjukhuset/SU
Ann Colliander IVA Östra Sjh
Cecilia Hafsbrandt Blekingesjukhuset Karlskrona
Jesper Johnsson IVA/Op, Helsingborgs Lasarett
Cornelia Kjellgard Östra sjukhuset
Marianne Baadsvig Eriksson Operation 1 Östra
Patrik Wernersson Intensiven Karlskrona
Maria Henricsson karlskrona
Torbjörn Vedberg Nordic Medical Services AB
Thomas Sundberg Helsingborgs Lasarett
Mats Eriksson CODAN TRIPLUS AB
Charlotte Antlöv IVA 343 Östra sjukhuset
Martin Forchhammer Rigshospitalet, København
Sevinc Sener HBO Karolinska universitetssjukhuset Solna
Björn Skår Uddevalla sjukhus
Johan Douglas DNC Marinbasen
Bengt Eriksson Hyperbarmedicin, Karolinska Univ.sjh
Hildur Jonsdottir Anestesikliniken
Administratör SHMS
Michael Nekludov Karolinska Sjh Solna
Christer Malmros Helsingborgs Lasarett
Sandra Carlsson Karolinska sjukhuset
Ann-Christine Andersson IVA avd. 343, Östra sjukhuset
 Johan Ohlberger  HBO KS
Hans Nordström pensionerad Plastikkirurg
Sune Handell KS
Louise Sameby AnOpIVA, Östra sjukhuset
Birgitta Johansson Ks Hbo
Stina Gabrielsson SahlgrenskaUniversitetssjukhuset/Östra sjukhuset
Olle Sandelin Airmedic.se
Malin Siverland BLS Karlskrona
Patrik Wernersson IVA Karlskrona
Anne Kenttä KS
Lars Spetz AnOpIVA NU-sjukvården
Maria Schultz SU/Östra Sjukhuset
Ylva Karlsson Blekingesjukhuset Karlskrona
Anna Larsson IVA ÖS 343
Ingalill Grund Barn op.Göteborg
Elaine Sandén C-op, SU-Östra
Georgios Sidiras Atens Marinens Sjukhus
Annett Luleich CIVA KS Solna
Örjan Lennander anopiva kliniken NÄL Trollhättan
Ella Kask Blekinge sjukhuset Karlskrona
Hans Örnhagen Hemma och där jag behövs
Tony Heine Helsingborgs lasarett
Peter Kronlund Hyperbarmedicin, Karolinska Univ.sjh
Lena Fridman Visby
Roger Wannholt SU/Östra Sjukhuset
Johan Uusijärvi Karolinska Solna
Christian Leister Östersunds sjukhus
Görel Alenius HBO Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Carola Lernbäck Hyperbarmedicin, Karolinska Univ. sjh
Johan Ottosson Anestesikliniken Bls Karlskrona
Per Arnell SU/ÖS
Claes Wiklund Karolinska Universitetssjukhuset, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Barnanestesi och intensivvård
Åke Rydenhag Sjukhuset i Lidköping
Jan Larsson Helsingborgs Lasarett
Joakim Trogen Tryckkammaren, Östra Sjukhuset
Krister Andersson Narkos,C-op, Karlskrona
Dag Benoni Anestesikliniken, BLS Karlskrona
Sverre Kullberg CIVA Karolinska Universitetssjukhuset
Anders Rosén An/Op/IVA SU/Östra Sjukhuset
Gisela Thorildsson HBO enheten/IVA Hbg
Mia Almsenius

Martin Pernar

Jesper Johnsson

Måns Forsberg

Malin Hanisch

Maria Wikblad

Randolph Schnorbus

Love Andreasson

Linda Franck

Ulrika Lindblom

Bernd Mueller

Guro Vaagbo

Jonas Warenfelt

Anne-Charlotte Warensce

Bettina Meiners

Johan Thermaenius

Johan Petersson

Daniel Isacsson

Janette Larsson

Anders Nordby

Helle Midfgaard

Martin Braafken

Ketil Spook

Anders Nilsson

Synnove Anderssen

Tone Merete Jansen

Ole Hyldegaard

Anna Norrby-Teglund

Gunhild Holmaas

Carl Tosterud

Björn Liljestrand Husebö

Thomas Olaf Lohse

Alf Arne Pettersen

Georg Dahl Karlsen

Torgeir Ovanger

SU/Östra Iva

Försvarsmakten

Försvarsmakten

Försvarsmakten

Tryckkammaren Uddevalla

Tryckkammaren Uddevalla

Tryckkammaren Östra

Tryckkammaren Solna

Tryckkammaren Solna

Försvarsmakten

Haukeland, Bergen

Haukeland,  Bergen

Tryckkammaren Helsingborg

GDA Sverige

Tryckkammaren Östra

Tryckkammaren Solna

Tryckkammaren Solna

Tryckkammaren Solna

Tryckkammaren Solna

Ullevål sykehus Oslo

Ullevål sykehus Oslo

Ullevål sykehus Oslo

Ullevål sykehus Oslo

Tryckkammaren Östra

Haukeland Bergen

Haukeland Bergen

Rigshospitalet Köpenhamn

Professor KI

Haukeland Bergen

Försvarsmakten, DNC

Haukeland Bergen

Tryckkammaren Tromsö

Tryckkammaren Tromsö

Tryckkammaren Tromsö

Tryckkammaren Tromsö