Mild HBO

”Antal aktörer som erbjuder så kallad ”mild-HBO” har ökat under senaste tiden. De erbjuder syrgasandning under ett lågt övertryck, oftast 130–150 kPa, i ett hälsobefrämjande syfte. SHMS ser flera risker med denna verksamhet och ställer oss bakom uttalandet från European Underwater and Hyperbaric Society (EUBS) som kan läsas här: http://www.eubs.org/.”