Östra sjukhuset

Tryckkammarenheten vid Östra sjukhuset, Göteborg.

Tryckkammarenheten har beredskap dygnet runt, hela året för akuta sjukdomstillstånd som allvarliga mjukdelsinfektioner, rökgasförgiftning, luftembolisering och dykarsjuka. Vid behov ges även intensivvård i tryckkammaren. För att förebygga dykarsjuka utbildas cirka 100 sportdykare per år vid enheten.

En daglig rutinbehandling tar två timmar och innebär att patienten andas 100 % oxygen vid förhöjt tryck, oftast är behandlingstrycket 240 kPa vilket motsvarar 14 m djup.

De vanligaste sjukdomstillstånden som behandlas i Göteborg är strålskadad vävnad (efter cancerbehandling) i bäckenregionen och underkäken. Vi behandlar även icke läkande diabetessår. Genom dagliga behandlingar, under 6-8 veckor sker nybildning av kapillärer i dessa vävnader och läkningen stimuleras.

Inom enheten arbetar fyra sjuksköterskor dagtid, varav en med forskning. Vid behov finns tillgång till ca 10 läkare och 30 sjuksköterskor, alla specialutbildade för att arbeta här. Totalt utförs knappt 2 000 behandlingar per år.